MENU

Perbandaran Bentong telah menguatkuasakan Undang-Undang Kecil di bawah Seksyen 102.

  1. Undang-undang Kecil (mengkompaun kesalahan) Kerajaan Tempatan (Majlis Perbandaran Bentong) 1983.
  2. Undang-undang Kecil (mengkompaun kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan (Majlis Perbandaran Bentong) 1983.
  3. Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Perbandaran Bentong) 1984.
  4. Undang-undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat Makanan (Majlis Perbandaran Bentong) 1986.
  5. Undang-undang Kecil Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Perbandaran Bentong) 1987.
  6. Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Perbandaran Bentong) 1988.
  7. Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Perbandaran Bentong) 1987.
  8. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Perbandaran Bentong).
  9. Undang-undang Kecil Iklan Pilihan Raya (Majlis Perbandaran Bentong).
  10. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (Majlis Perbandaran Bentong).