MENU

Pentadbiran perbandaran di Daerah Bentong bermula dengan penubuhan Majlis Bandaran Bentong pada 5hb. Mei 1955 dengan kuatkuasa undang-undang dan diwartakan mengikut Warta Kerajaan Negeri Pahang Bil. 147. Penubuhan Majlis Daerah Bentong pada 1hb. Julai 1981 adalah berdasarkan kepada Akta Kerajaan Tempatan (Akta 171). Ia merupakan satu kenaikan taraf dari Majlis Bandaran kepada sebuah Majlis Daerah dengan penyatuan Majlis Bandaran Bentong berserta 5 buah Majlis Tempatan dan beberapa kawasan lain iaitu :

 1. Majlis Bandaran Bentong
 2. Majlis Tempatan Karak
 3. Majlis Tempatan Sg. Dua
 4. Majlis Tempatan Telemong 
 5. Majlis Tempatan Manchis
 6. Majlis Tempatan Bukit Tinggi  
 7. Kampung Shafie
 8. Kampung Simpang Pelangai
 9. Kampung Baru Sg. Gapoi
 10. Kampung Jambu Rias
 11. Kampung Benus
 12. Genting Sempah
 13. Kampung Janda Baik
 14. Kampung Baru Sg. Penjuring

 

 

Keluasan kawasan Majlis Daerah Bentong ketika penubuhannya adalah 42 batu persegi di mana 30.99 batu persegi adalah kawasan operasi penuh (bercukai) dan 10.0045 batu persegi adalah kawasan kawalan pembangunan

Kawasan operasi meliputi kawasan Bandar Bentong, Genting Highlands, Karak, Telemong, Manchis, Sg. Dua dan Bukit Tinggi. Manakala kawasan kawalan pula terdiri daripada kawasan Sg. Gapoi, Simpang Pelangai, Kg Shafie, Jambu Rias, Janda Baik dan Sg. Penjuring

Pejabat Majlis Daerah Bentong pada asalnya terletak di tingkat atas bangunan Pasar Bentong, dan kemudian berpindah ke bangunan sendiri di atas bekas tapak Rumah Rehat Bentong di Jalan Ketari

Mulai 1hb. Januari 2001, setelah 20 tahun penubuhannya, kawasan pentadbiran Majlis Daerah Bentong telah meningkat kepada 1,105 km persegi (426.542 batu persegi). Kawasan operasi baru adalah 867.69 km persegi (335.02 batu persegi). Anggaran penduduk dalam pentadbirannya melebihi 104,000 orang dan pendapatan sebanyak RM13.25 juta bagi tahun 2003

Pada 19hb. November 2003, Pihak Berkuasa Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan telah bersetuju menyokong cadangan menaik taraf Majlis Daerah Bentong kepada Majlis Perbandaran Bentong

Pada 16hb. Julai 2005, Majlis Daerah Bentong dengan rasminya diisytiharkan menjadi MAJLIS PERBANDARAN BENTONG

 

Bangunan MPB