MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Majlis Perbandaran Bentong

 

 

Nama CIO : YH. Dato' Mohammad Shahid Bin Ismail. D.I.M.P., A.A.P.
Jawatan : Yang Dipertua Majlis Perbandaran Bentong
Gred Jawatan : M52
No.Tel / Faks : 09-2221148 / 09-2223729
Email : Ydp[at]mpbentong[dot]gog[dot]my

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:
a. Menentukan keperluan dan keselamatan ICT
b. Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT
c. Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Perbandaran Bentong

Last Updated: Thursday, 21 February 2019 - 8:34am